3 cze 2023

Bezpieczny Dolnoślązak #NaPolanie

W piątek, 2 czerwca 2023 roku, w Dolnośląskim Centrum Sportu w Jakuszycach odbyły się uroczyste Obchody 10-lecia Programu Edukacyjnego pod nazwą "Bezpieczny Dolnoślązak", które były jednocześnie połączone z obchodami Dnia Dziecka. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Program „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego organizatorem jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, realizowany jest w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych od 2013 roku na terenie całego Dolnego Śląska. Uroczyste obchody jubileuszu programu były okazją do podsumowania wieloletnich działań edukacyjno - prewencyjnych prowadzonych we współpracy z Partnerami.

W ramach obchodów 10-lecia Programu, zorganizowano piknik bezpieczeństwa dla dzieci, w którym udział wzięło około 900 dzieci reprezentujących placówki edukacyjne biorące udział we wszystkich pięciu edycjach programu. Na uczestników czekały liczne atrakcje tj. m. in.: Prezentacje sprzętu, pokazy, prelekcje organizowane przez partnerów programu (m.in. Policja, Straż Pożarna, GOPR, WOPR, Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Graniczna, Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompania Specjalna Commando z Bolesławca, Fundacja Wodna Służba Ratownicza), zawody Sportowe o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego – „Strażacki tor przeszkód” dla najmłodszych, „Najtwardszy Dolnoślązak przetrwa” dla dzieci starszych oraz „Strażacki tor przeszkód” dla nauczycieli i wiele innych.

Głównym celem wydarzenia było nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a także wsparcie szkół w projektowaniu działań/ćwiczeń mających na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania w górach oraz kształtowania nawyków służących ochronie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Po zakończeniu pikniku bezpieczeństwa odbyła się uroczysta konferencja dla partnerów programu, przedstawicieli placówek oświatowych i zaproszonych gości, podczas której podsumowano 10 lat realizacji programu "Bezpieczny Dolnoślązak" a szkoły, które wykazały się największym zaangażowaniem w działaniach podczas tegorocznej edycji programu, otrzymały wyróżnienia i podziękowania od Pana Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego.

Tegoroczna edycja programu "Bezpieczny Dolnoślązak" w szczególny sposób nawiązywała do zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania w górach, a także do bezpieczeństwa w aspekcie pojawiających się zagrożeń zewnętrznych. Wyróżnienia za największe zaangażowanie, a także za kreatywność w realizacji założeń V edycji programu otrzymały:

•    Miejskie Przedszkole nr 27 „Okrąglaczek” w Jeleniej Górze;
•    Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach;
•    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie.

Inne z tej kategorii

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu.
Copryright © 2023 Polana Jakuszycka

Design by Proformat

Skip to content