24 cze 2023

Górskie Środowisko Walki - Konferencja o Nowych Technologiach i Szkoleniach w Dolnośląskim Centrum Sportu

W dniach 21-22 czerwca 2023 roku w Dolnośląskim Centrum Sportu – Polana Jakuszycka odbyła się konferencja popularno-naukowa o nazwie "Górskie Środowisko Walki – Doświadczenia i Perspektywy". Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Działań Górskich Wydziału Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych, przy nieocenionym wsparciu współorganizatorów: NATO Mountain Warfare Centre Of Excellence, Sekcji Szkoleń Wysokogórskich Akademii Wojsk Lądowych oraz Grupy Karkonoskiej GOPR.

W konferencji wzięło udział 180 uczestników z różnych krajów, takich jak Słowenia, Czechy, Austria, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Szkocja, Szwecja, Korea Południowa, USA oraz Polska. Podczas dwudniowego wydarzenia odbyło się łącznie 19 wykładów i 5 warsztatów.

Po krótkim rozpoczęciu przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ppłk. dr. Andrzeja Demkowicza, głos zabrali zaproszeni wykładowcy. Pierwszy dzień konferencji skupiał się na dwóch panelach wykładowych: "Mountain Warfare" oraz "Search and Rescue". Prelegentami byli eksperci z NATO Mountain Warfare Centre of Excellence, European Union Pooling & Sharing Mountain Training Initiative, Mountain and Winter Warfare School w Mittenwaldu, 3 Commando Brigade Royal Marines, Piechoty Górskiej Armii Włoskiej, Krakowskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Polskiej Akademii Nauk.

Drugi dzień konferencji koncentrował się na nowych technologiach stosowanych w górach. Oprócz porannych wykładów uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w warsztatach sprzętowych, podczas których mieli okazję zapoznać się z różnymi rodzajami sprzętu górskiego używanego przez służby na całym świecie.

Celem dwudniowej konferencji było wymienianie doświadczeń oraz zapoznanie się z najnowszymi technologiami i systemami szkolenia w górach. Omawiano zagrożenia i wyzwania związane z prowadzeniem działań w terenie górskim, ratownictwo górskie i wysokościowe, a także specjalistyczne szkolenia niezbędne do prowadzenia działań w górach, oraz innowacyjne metody kształcenia i trendy w tej dziedzinie.

Warto podkreślić, że jest to jedyne wydarzenie w Polsce, skierowane do służb mundurowych, które obejmuje szeroką tematykę związaną z górskim środowiskiem walki i ratownictwa.

Inne z tej kategorii

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu.
Copryright © 2023 Polana Jakuszycka

Design by Proformat

Skip to content