ПОЛІТИКА

Політика приватності

Дата останньої модифікації: 19.11.2020

Загальні положення

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. поважає приватність користувачів та захищає їх персональні дані. Викладена нижче Політика приватності представляє політику компанії Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. у сфері обробки персональних даних, які накопичуються інтернет-сторінкою за адресою www.polanajakuszycka.pl.

Хто є Адміністратором персональних даних?

У зв'язку з користуванням інтернет-сторінкою www.polanajakuszycka.pl Адміністратором персональних даних є Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., компанія, зареєстрована за адресою: Wrocław (52-36) ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, внесена до реєстру підприємців, який веде Районний суд району Вроцлав-Фабрична, VI Господарська судова колегія Національного судового реєстру за номером KRS 0000319739, NIP: 898-214-16-56. Надалі у тексті Політики приватності - «DPIN», «ми», «нас».

Які дані та з якою метою обробляє DPIN?

Сервіс був запроєктований таким чином, щоб можна було його відвідувати без необхідності надавати персональні дані. Надання даних, тобто: адреси e-mail, імені та прізвища необхідне лише за бажання зв’язатися з нашою Компанією через контактний формуляр. Надання цих даних є добровільне, але воно необхідне для надання відповіді.

Обробку даних, отриманих таким чином, ми здійснюємо на підставі юридично обґрунтованого інтересу, який реалізує адміністратор з метою надання відповіді на питання або в інших справах, у яких Ти контактуєшся з нами.

Надані дані ми можемо також обробляти з метою реалізації Твоїх прав на підставі положень права.

Як довго DPIN зберігає Твої дані?

Персональні дані ми зберігаємо у формі, яка дає можливість ідентифікувати особу, якої стосуються дані, протягом періоду не довшого ніж це необхідно для цілей обробки цих даних.

Надані нам дані у формулярі для контакту ми обробляємо протягом періоду ведення кореспонденції, у тому числі розгляду питання або реалізації надісланої заяви, а після цього додатково протягом строку задавнення можливих претензій, які встановлюють положення права.

Після закінчення цього строку ми анонімізуємо дані (позбавляємо рис, які дають можливість ідентифікувати дану особу) або усуваємо їх. Усунення персональних даних є повне та постійне.

Як DPIN захищає персональні дані?

Ми дбаємо про те, щоб обробка даних відбувалася згідно з положеннями Загального регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 (надалі: GDPR), закону про захист персональних даних, а також з особливими положеннями.

Як Компанія ми запроваджуємо технічні та організаційні засоби для того, щоб забезпечити рівень безпеки, який відповідає можливому ризику порушення прав або свободи фізичних осіб з різною вірогідністю виникнення та з різною вагою загрози.

Ми гарантуємо, що кожна уповноважена нами особа, яка має доступ до Твоїх персональних даних, здійснює їх обробку виключно за нашими вказівками.

Чи DPIN розповсюджує Твої персональні дані?

Надані компанії Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. персональні дані ми не надаємо третім суб'єктам, за винятком ситуацій, в яких:

є виразна згода особи, якої вони стосуються,

надання даних уповноваженим органам відбулося на підставі положень права.

Чи DPIN надає дані за межі Європейської економічної зони (ЄЕЗ)?

Ми не надаємо персональні дані за межі Європейської економічної зони.

Чи DPIN здійснює профілювання даних?

Ми не здійснюємо обробку персональних даних автоматизованим способом, у тому числі у формі профілювання.

Які у Тебе є права перед DPIN щодо обробки даних?

Ти повинен знати, що у Тебе є право:

на доступ до даних та отримання їх копій. У Тебе є право отримати від нас підтвердження того, що ми здійснюємо обробку Твоїх персональних даних, а якщо це відбувається, у Тебе є право:

отримати доступ до своїх персональних даних,

отримати інформацію про мету обробки, категорії персональних даних, які підлягають обробці, про отримувачів або категорії отримувачів цих даних, планований період зберігання Твоїх даних або про критерії визначення цього періоду, про права, які Ти маєш на підставі GDPR, а також про право на подачу скарги до контролюючого органу, про джерело цих даних, про автоматизоване приймання рішень, у тому числі профілювання, та про запобіжні засоби, які застосовуються у зв'язку із наданням цих даних за межі Європейського Союзу,

отримати копії своїх персональних даних,

спростувати (виправляти) дані. У Тебе є право на спростування та доповнення наданих Тобою персональних даних. У Тебе є право вимагати від нас спростування цих даних (якщо вони невірні), а також їх доповнити (якщо вони неповні);

на усунення даних (право бути забутим) - якщо на Твою думку немає підстави для того, щоб ми здійснювали обробку Твоїх даних, Ти можеш вимагати від нас їх усунення. У Тебе є право на усунення персональних даних, якщо:

Ти відкликав певну згоду, у сфері, в якій обробка Твоїх персональних даних здійснювалася на підставі Твоєї згоди,

Твої персональні дані перестали бути необхідні для цілей, для яких вони були зібрані або для яких здійснювалася їх обробка,

Ти заявив протест щодо використання Твоїх персональних даних з метою маркетингу,

Ти заявив протест щодо використання Твоїх даних з метою ведення статистики користування Сервісом та дослідження рівня задоволення, а протест був визнаний як обґрунтований,

Обробка Твоїх персональних даних здійснюється протиправно.

Не дивлячись на вимогу усунути персональні дані, у зв'язку із заявленням протесту або відкликанням згоди, ми можемо зберегти деякі персональні дані в обсязі необхідному для позову, визначення претензій або їх захисту. Зокрема, це стосується персональних даних, які охоплюють: ім'я, прізвище, адресу e-mail та історію аплікації. Ці дані ми зберігаємо для потреб при розгляді скарг та претензій, пов'язаних із користуванням нашими послугами;

обмеження обробки даних - Ти можеш вимагати, щоб ми обмежили обробку Твоїх персональних даних виключно до їх зберігання або виконання погоджених із Тобою дій, якщо на Твою думку у нас є невірні дані, які Тебе стосуються, або ми здійснюємо їх обробку безпідставно, або Ти не бажаєш, щоб ми їх усунули, оскільки вони потрібні Тобі для позову, визначення претензій або їх захисту, або на час заявлення протесту щодо обробки даних. У Тебе є право вимагати обмеження використання Твоїх персональних даних у таких випадках:

якщо Ти піддаєш сумнівам вірність своїх персональних даних - у такому випадку ми обмежимо їх використання на проміжок часу, який нам потрібний для перевірки вірності Твоїх даних,

якщо обробка Твоїх даних здійснюється протиправно, а замість усунення даних Ти вимагатимеш обмежити їх використання,

якщо Твої персональні дані перестали бути необхідними для цілей, для яких ми їх отримали або використовували, але вони потрібні Тобі для позову, визначення претензій або їх захисту,

якщо Ти заявив протест проти використання Твоїх даних - у такому випадку обмеження наступає на час потрібний для встановлення, чи - у зв'язку із Твоєю особливою ситуацією - захист Твоїх інтересів, прав та свобод переважає над інтересами, які ми реалізуємо при обробці Твоїх персональних даних;

на заявлення протесту проти обробки Твоїх даних з метою прямого маркетингу. Якщо Ти скористаєшся цим правом, ми припинимо здійснювати обробку даних з цією метою. Якщо Твій протест виявиться обґрунтованим та у нас не буде іншої правової підстави для обробки Твоїх персональних даних, ми усунемо Твої дані, щодо використання яких Ти заявив протест;

подачі скарги до контролюючого органу. Ти можеш складати до нас скарги, запитання та заяви, які стосуються обробки Твоїх персональних даних, а також реалізації Твоїх прав. Якщо Ти вважаєш, що ми здійснюємо обробку Твоїх даних протиправним способом, Ти можеш подати скаргу до спостережного органу з місцезнаходженням за адресою: ul. Stawki 2, Warszawa.

З ким Ти можеш сконтактуватися, якщо виникли питання пов'язані з Політикою приватності, у тому числі із захистом персональних даних?

Будь-які зауваження або сумніви пов'язані із цими правилами захисту персональних даних просимо керувати електронною поштою на адресу: sekretariat@dpin.pl.

Cookies (Куки) та адреса IP

Інтернет-сторінка www.polanajakuszycka.pl використовує так звані „cookies”, тобто невеликі файли

з інформацією, яка записується на жорсткому диску клієнта. Завдяки цьому ми можемо отримувати основну інформацію про те, як часто клієнт відвідує сервіс, які його елементи найбільше його цікавлять тощо (адреса ІР, вид браузера, операційна система, час візиту, джерело входу). Ця інформація використовується тільки з метою ведення статистики популярності інтернет-сторінки. Кожна особа має право відмовитися від записування файлів «cookies» на своєму комп'ютері. Кожен браузер пропонує можливість автоматичного відкидання файлів «cookies». Сервіс www.dpin.pl не збирає жодну конфіденційну інформацію про своїх гостей.

Посилання на інші сторінки

Сторінка www.polanajakuszycka.pl може містити посилання на інші інтернет-сторінки, якими володіють та які ведуть незалежні суб'єкти. Ці суб'єкти можуть мати власну політику приватності, з якою потрібно ознайомитись. Адміністратор не несе відповідальність за практики щодо приватності та за продукти та послуги з інших сторінок.

Авторські права

Всі права захищені (c) Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. - копіювання, відтворення, ретрансмісія або редистрибуція будь-яких матеріалів розміщених у сервісі www.polanajakuszycka.pl повністю або частково, у будь-яких медіах без офіційної згоди власника заборонені.

Інвестиція дофінансована Міністром спорту та туризму із засобів Фонду розвитку фізичної культури (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)) у рамках Програми інвестиції особливого значення для спорту.
Copryright © 2023 Polana Jakuszycka

Design by Proformat

Перейти до вмісту